Challenge

HbbTV je na Slovensku stále relatívne neznámy pojem – rozsiahlejšia osveta o tomto hybridnom TV & online formáte zatiaľ prebehla iba smerom k agentúram a zadávateľom reklamy. Avšak aj napriek tomu si hybridná televízia našla cestu do tisícov slovenských domácností. Posledné aktuálne čísla z marca 2018 hovoria o zásahu 250 tis. televíznych prijímačov. Ruku na srdce – pre zadávateľa nie veľmi zaujímavé číslo. Najväčšou výzvou pre nás preto bolo nájsť a presvedčiť klienta o tom, aby formát vôbec vyskúšal a potvrdil tak našu domnienku, že HbbTV síce nie je masovou, ale za to mimoriadne efektívnou formou komunikácie. Palec hore a veľká vďaka O2, ktorý s nami vždy medzi prvými testuje novinky a inovatívne formáty na Slovenskom trhu a nebolo tomu inak ani v tomto prípade.

Insight & idea

Vedeli sme, že chceme osloviť zákazníkov prostredníctvom videa. Zároveň sme sa chceli pri prvej kampani vyhnúť zložitejším formátom ako je napr. vlastná aplikácia v HbbTV rozhraní či prácnejšie zbieranie leadov. S klientom sme si chceli skutočne overiť, že aj so základným „vlajkovým“ formátom vieme dosiahnuť CTR vyššie ako 2%. Číslo, ktoré je už samo o sebe mimoriadne vysoké, navyše umocňuje fakt, že na rozdiel od desktop či mobilnej obrazovky, tú televíznu sleduje v priemere 2,22 diváka.

Realizácia

Zvolili sme teda formát Push2Play, kde sa po stlačení červeného tlačidla divákovi prehralo 62 sekundové video. V tejto dĺžke je často náročné zabezpečiť čo najvyššiu mieru dopozerateľnosti videa, resp. video vôbec umiestniť na platformách, kde zas platia dĺžkové obmedzenia kvôli nepreskočiteľnosti videa. Nás ale skutočne prekvapilo, že pri CTR na úrovni 2,71% sme dosiahli,

že až 23% divákov si pozrelo minimálne polovicu videa a 10% dopozeralo video celé. Nakoľko nemôžeme uverejniť celkovú investíciu, ponúkame na ukážku výsledky zodpovedajúce k investícii 1.000€. Tie klientovi priniesli 602 divákov, ktorí videli celý jeho reklamný odkaz a 1 384 divákov, ktorí videli minimálne polovicu.

ROI

2.71%

CTR po stlačení červeného tlačidla na ovládači

23%

divákov si po prekliknutí pozrelo minimálne polovicu videa

0.18

priemerná cena za jedno videnie divákom pred obrazovkou

100%

viewability ako protiklad k priemeru banerového trhu na úrovni 39%