Challenge

Po úspešnej implementácií testovacej prevádzky O2 Internetu na doma (a čiastočne aj O2 TV) v Bernolákove, sa klient rozhodol rozšíriť pokrytie na celé Slovensko, prostredníctvom nových BTS staníc. Pokrytie nechcel zabezpečovať vo veľkých urbánnych oblastiach, práve naopak, cieľom bolo priniesť internet a TV do menších miest a vidieckych oblastí do 3 000 obyvateľov, kde hlavne u miestnych providerov často pokrivkávala spoľahlivosť a včasnosť dodávky, rýchlosť a pod.

O2_internet_na_doma

Insight & idea

Vedeli sme, že klient neplánuje klasickú ATL kampaň, na druhej strane cieľom bolo pokryť čo najviac užívateľov v oblastiach s nízkou penetráciou internetu. Preto sme zvolili síce masové média, no pojaté mierne netradične. Cieľom bolo priniesť integrovanú kampaň s viacerými nosičmi / médiami, ktoré budú navzájom – synergicky – fungovať.

Realizácia

V televízií sme popri štandardnej povinnej jazde v podobe spotovej kampane vytipovali vhodnú reláciu na komunikáciu výhod Internetu na doma. Realizácia padla na rokmi overený formát Nové bývanie s Vladom Voštinárom na TV JOJ – reláciu sme sponzorovali a produkt v nej aj veľmi prirodzene umiestnili.

V rámci outdooru sme obrandovali zastávky, prenajali NAY obrazovky ale aj rozniesli letáky.

Rádio Expres nám na kľúč pripravilo súťaž Nasťahuj si nás domov a vyhraj pevný O2 internet na doma! Súťaž prepájala rádiový éter spolu s online touchpontami rádia Expres. Vtipné úlohy, ktoré museli poslucháči plniť v snahe získať skvelé výhry od O2, boli live streamované na Facebook stránke rádia.

V online sme si otestovali HbbTV s formátom Push2Play a ako prví sme do kampane zaradili aj nový brandingový formát od Rich media studio spoločnosti AdForm. V rámci tohto formátu bolo cieľom priniesť relatívne širokému publiku multi-obsah, ideálne v jednom formáte a merať tak ďalšie parametre nad rámec klasického CTR alebo počtu vzhliadnutí banneru. Cieľom nebolo len priniesť na trh isté prvenstvo, ale hlavne zmerať ochotu ľudí oboznámiť sa s produktami priamo v prostredí, v ktorom sa nachádzajú – teda na stránke média, pri obsahu, ktorý ich zaujíma. Bez toho, aby boli nútení opustiť pôvodný obsah. Na šírenie formátu sme využili zoznam.sk a aj napriek tomu, že layer bol obsahovo veľmi bohatý, našlo sa veľa ľudí, ktorí sa z layera preklikli ešte ďalej – priamo na stránku.

ROI

100%

viewability v prípade HbbTV ako protiklad k priemeru banerového trhu na úrovni 39%

101%

bol nárast v CTR v prípade Rich media formátu v porovnaní s benchmarkom klienta

138860

live videí na facebookovej stránke rádia Expres