Challenge

Radi sa pýšime tým, že ako prví na Slovensku spolu s našimi klientami testujeme či dokonca tvoríme inovatívne formáty, ktoré dosahujú vynikajúce výkonnostné parametre. Pri klientovi O2 sme premýšľali, ako môžeme relatívne širokému publiku predostrieť ich multi-obsah v rámci kampane O2 Internet na doma, ideálne v jednom formáte a merať tak ďalšie parametre nad rámec klasického CTR alebo počtu vzhliadnutí baneru.

Insight & idea

O2 sa tak stal prvým zadávateľom na Slovensku, ktorý si vyskúšal brandingový formát od Rich media studio spoločnosti AdForm. Cieľom bolo nie len priniesť na trh isté prvenstvo, ale hlavne sme chceli zmerať ochotu ľudí oboznámiť sa s produktami priamo v prostredí, v ktorom sa nachádzajú – teda na stránke média, pri obsahu, ktorý ich zaujíma. Bez toho, aby boli nútení opustiť pôvodný obsah. Na šírenie formátu sme chceli využiť iba jedného dodávateľa, resp. jednu webovú platformu, ktorá nám zabezpečí vysoký zásah.

Realizácia

Výsledkom bol Interaktívny branding, ktorý sme umiestnili na stránke zoznam.sk a jeho jednotlivých sekciách. U ľudí formát vzbudil naozaj veľký záujem, keďže takmer každý 4. unikátny user zareagoval a otvoril si layer s multi-contentom.

 

Aj napriek tomu, že layer bol obsahovo veľmi bohatý, našlo sa veľa ľudí, ktorí sa z layera preklikli ešte ďalej – priamo na stránku klienta. Takýchto ľudí bolo pomerne 2x viac, ako je priemerný benchmark klienta O2. Reálnu ukážku, ako to vyzeralo, si môžete pozrieť po kliknutí sem.

ROI

23.5%

unikátnych užívateľov si vyžiadalo interaktívny video obsah

2.6

bolo priemerné znovu-vyžiadanie interaktívneho obsahu užívateľom

7.1

bolo následné CTR z interaktívneho video obsahu na stránku klienta

101%

je nárast v CTR v porovnaní s benchmarkom klienta