Global Intelligence tím Zenithu vytvára nasledujúce publikácie, dostupné na našej globálnej stránke.

GlobalIntelligenceMagazine_issue2FeaturedImage-1.jpg

Global Intelligence
Magazine

  
AdforecastTeaser-270×240

Advertising Expenditure
Forecasts

  
ProgrammaticforecastTeaser.jpg

Annual Forecasts

  
AnnualReportTeaser-270×240.jpg

Top 30 Facts