Challenge

V segmente kreditných kariet sa ešte stále stretávame s nedostatočnou znalosťou benefitov a atribútov produktu. Nie všetci poznajú rozdiel medzi klasickou debetnou kartou a kartou kreditnou a nie všetci, ktorí tento rozdiel poznajú, vedia jednoznačne pomenovať výhody kreditnej karty. Preto sme primárne rozvíjali koncept, ako túto bariéru prekonať a ľudí začať edukovať.

Zároveň sme však boli postavení pred ďalšiu výzvu, a síce odpromovať exkluzívny dizajn. Tatra banka totiž každý rok prináša limitovanú edíciu Kreditnej karty, venovanej laureátom Ceny Nadácie Tatra banka za umenie, ktorá je jedinečná svojim dizajnom a myšlienkou zahrnutou v komunikačnom koncepte.

V neposlednom rade sme museli reflektovať aj predajné ciele klienta. Naplneniu týchto cieľov mal okrem samotného mediálneho nasadenia výrazne dopomôcť aj produktový benefit v podobe letného bonusu 30 EUR, ktorý zákazníci mohli získať aktivovaním kreditnej karty.

91576c79b57a9fea4f239945dd83e41c

Insight & Idea

Potrebovali sme nájsť spôsob, akým uchopiť všetky, na prvý pohľad nezlučiteľné posolstvá do jednotnej nenásilnej formy, ktorá by pôsobila zrozumiteľne a prirodzene. Zároveň sme vedeli, že potrebujeme komunikovať iba v online prostredí, nakoľko sa tam nachádza naša cieľová skupina a nájsť také interaktívne formáty, ktoré nám umožnia maximalizovať čas strávený s našim produktom.