Challenge

Vianoce sa už tradične vyznačujú silným mediálnym clutterom a to platí dvojnásobne pre segment potravín či čokolád. V Zenithe sme boli postavení pred výzvu predstaviť v tomto rušnom období novú vianočnú MILKA kampaň s mottom “Darovať je ten najväčší dar“ a dosiahnuť s ňou vysokú mieru zapojenia zo strany cieľovej skupiny. Naším druhotným cieľom bolo rozšíriť kampaň smerom k tým, ktorí pomoc v tomto ročnom období naozaj potrebujú.

Insight & Idea

Vianoce nie sú len o darčekoch, ale najmä o rodine, láske a vzťahoch. Hlavnou ideou kampane sme chceli nadviazať na túto myšlienku – v rámci kampane umožnila MILKA stať sa Santom každému z nás a okúsiť tak radosť z obdarovávania. Podmienkou bola účasť v súťaži, v rámci ktorej mohli výhercovia obdarovať svojich blízkych, zatiaľ kým v druhej polovici kampane bola komunikácia rozšírená o spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska, vďaka ktorej mohli užívatelia poslať balíčky od Milky aj osobám v hmotnej núdzi. Práve kombinácia súťaže a charitatívneho prvku sa ukázala ako kľúčová z pohľadu zaujatia cieľovej skupiny.

Realizácia

Kreatívna agentúra pripravila špeciálnu microsite, prostredníctvom ktorej sa mohli užívatelia zapojiť do súťaže resp. poslať balík do Potravinovej banky Slovenska. Mediálna kampaň zahŕňala výhradne kanály Youtube a Meta, kde sme využili kombináciu videa (budovanie zásahu) ako aj statických formátov (podpora návštevnosti). Dôležitú rolu z pohľadu doručenia výsledkov zohrávala nepretržitá optimalizácia kampane s ohľadom na monitorované KPIs, ako aj aktívna spolupráca s kreatívnou agentúrou pri príprave kreatívnych podkladov.

ROI

1,7mil

Počas štyroch týždňov kampaň zasiahla 1,7 milióna užívateľov

43765

Celkovo našu microsite navštívilo 43 765 užívateľov a z toho sa 30 325 užívateľov zaregistrovalo

70%

kampaň tak dosiahla konverzný pomer