Challenge

Dedoles škrečky prešli od roku 2020 kus cesty a svojím chytľavým tancom si získali srdcia divákov na Slovensku, v Čechách, Slovinsku, Maďarsku, či v Nemecku. Po krátkej prestávke v komunikácii sme na jeseň 2023 dostali úlohu efektívne odkomunikovať Black Friday a Xmas ponuku v Čechách, Maďarsku a na Slovensku.

Cieľ bol jasný: maximalizovať zásah a podporiť predaje klienta počas najdôležitejšieho obdobia v roku. Avšak za nižší rozpočet – čo vzhľadom na rastúce parametre znalosti značky bola legitímna požiadavka klienta, kvôli ktorej sme mediamix museli nastaviť inak ako doteraz.

Insight & Idea

Vďaka lokálnym expertom na každom trhu v rámci našej mediálnej skupiny a v kooperácii s EMEA Google profesionálmi sme pripravili komunikačný plán postavený primárne na silnom online videu nasadenom u top lokálnych dodávateľoch v kombinácii s  YouTube-om, doplnený o podporu v najzásahovejších lokálnych rádio staniciach a na prémiových digitálnych OOH plochách, ktorých časť sme nakupovali programaticky.

Práve takéto mediálne nasadenie malo za úlohu nielen maximalizovať zásah, ale aj posilniť znalosť či želané predaje.

Realizácia

Počas 5-tich týždňov od Black Friday až do predvečera Vianoc sme kampaň držali vo vysokých otáčkach naprieč jednotlivými trhmi a média typmi. Pri online videu nám pomáhalo plánovanie a optimalizácia cez jednotnú platformu, čím sme dokázali v reálnom čase kontrolovať globálnu frekvenciu a prekryvy zásahov naprieč médiami.

Kontinuálna optimalizácia YouTube videa a realizácia Brand Lift a Search Lift štúdií nám zas efektívne zmapovali vývoj rastu znalosti a nákupného zámeru od začiatku až po koniec kampane na všetkých trhoch. Spojený zásah nameraný vďaka crossmediálnym dátam adMeter atakoval v CZ úroveň 80% a v SK dokonca prekonal hranicu 90%.

ROI bolo pozitívne naprieč všetkými tromi krajinami. Nadpriemerné výsledky sme ale dosiahli v Česku, kde sme práve vďaka vysokej online gramotnosti a digitalizácii médií bodovali so silne online orientovaným mediamixom.

ROI

286%

návratnosť investícií v CZ (nárast Gross revenue vs. mediálne náklady)

170%

nárast znalosti v HU na základe Google Brand Lift study

92%

celkový zásah 1+ v SK na cieľovú skupinu Ženy 25-55 (adMeter)