Sme mediálna agentúra, ktorá pokrýva plánovanie a nákup všetkých typov médií, či už potrebujete tradičné médiá ako TV, print, rádio, outdoor alebo nové moderné médiá – RTB, performance, social, native, prípadne zastrešiť spoluprácu s influencermi. Pri našej práci využívame všetky štandardné dátové zdroje a plánovacie softvéry na slovenskom trhu – poeplemetrové data, AIM data, MML-TGI, TNS-MI atď. Okrem toho máme k dispozícii vlastné, interne vyvinuté nástroje na optimalizáciu mediálnych kampaní a zvyšovanie ROI.

TOUCHPOINTS ROI TRACKER

Porovnávať relatívnu hodnotu platených, vlastných a získaných kontaktných bodov (touchpointov) je čoraz ťažšie, ale o to dôležitejšie.

Preto náš unikátny nástroj Touchpoints ROI Tracker ponúka holistický pohľad na takmer 300 touchpointov. Jeho prínosom je, že na kontaktné body sa nepozerá len ako na nositeľov reklamného posolstva s istým zásahom a afinitou, ale pridáva aj ďalšie dimenzie – schopnosť budovať znalosť značky a ich vplyv na nákup. Klientom tak prinášame dôležité strategické i taktické insighty, ktoré môžu zásadne zmeniť ich media mix i pohľad na vlastnené čí získané médiá.Stiahnuť PDF

REACH OPTIMIZER

CROSS-MEDIÁLNE PLÁNOVANIE: Skutočne už mladí trávia čas iba na internete a nesledujú telku? Existuje optimálny video split? Náš lokálne vyvinutý nástroj Reach optimizer dáva odpovede aj na tieto otázky.

Ak je cieľom Vašej kampane optimalizovať rozloženie rozpočtu medzi TV a online video, s cieľom maximalizovať zásah 1+ alebo 3+, Reach optimizer určí jeho presné rozdelenie. Zohľadňuje pri tom reálny taktický stav kampane a klienta (ceny médií, obdobie kampane, cieľová skupina). Vstupom pre výpočet sú dáta z reálnych kampaní, s ohľadom na maximálny zásah podľa MML-TGI.
Stiahnuť PDF

Vitajte. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac info.

x