Sme mediálna agentúra, ktorá pokrýva plánovanie a nákup všetkých typov médií, či už potrebujete tradičné médiá ako TV, print, rádio, outdoor alebo nové moderné médiá – RTB, performance, social, native, prípadne zastrešiť spoluprácu s influencermi. Pri našej práci využívame všetky štandardné dátové zdroje a plánovacie softvéry na slovenskom trhu – poeplemetrové data, AIM data, MML-TGI, TNS-MI atď. Okrem toho máme k dispozícii vlastné, interne vyvinuté nástroje na optimalizáciu mediálnych kampaní a zvyšovanie ROI.

TOUCHPOINTS ROI TRACKER

Porovnávať relatívnu hodnotu platených, vlastných a získaných kontaktných bodov (touchpointov) je čoraz ťažšie, ale o to dôležitejšie.

Preto náš unikátny nástroj Touchpoints ROI Tracker ponúka holistický pohľad na takmer 300 touchpointov. Jeho prínosom je, že na kontaktné body sa nepozerá len ako na nositeľov reklamného posolstva s istým zásahom a afinitou, ale pridáva aj ďalšie dimenzie – schopnosť budovať znalosť značky a ich vplyv na nákup. Klientom tak prinášame dôležité strategické i taktické insighty, ktoré môžu zásadne zmeniť ich media mix i pohľad na vlastnené čí získané médiá.Stiahnuť PDF

adMeter

Dáta. Dnes veľmi často skloňované slovo prakticky v každej oblasti – ekonomickej, vedeckej či politickej. Bez dát by boli stratené aj mediálne agentúry.

S fragmentáciou mediálnych dát sme zápasili veľmi dlho, o to intenzívnejšie s nástupom online. Hľadali sme zdroj dát, ktorý by meral všetko, ideálne z pohľadu užívateľa (tzv. user centric dáta) a umožňoval nám tak optimalizovať plány pre klientov na jednotnej báze. V roku 2019 sme sa dočkali prvého nezávislého počinu – prvých cross-mediálnych dát na Slovensku adMeter od výskumnej spoločnosti Median. Vďaka nim sme o krok bližšie ku cross-mediálnemu plánovaniu, namiesto oddeleného plánovania televízie, rádia, internetu alebo performance. Avšak ani sledovanie televízie už dnes nie je lineárne – nie je viazané na jedno zariadenie a jedno miesto. Môžeme ju sledovať cez rôzne prijímače, program môžeme nahrávať a pustiť si ho neskôr alebo ho sledovať v bare či na návšteve. Tieto dáta nám tak umožňujú vnímať konzumáciu médií ako celok – bez ohľadu na miesto, kde nastala.


Vitajte na stránke Zenith Media

x