Toto je odhad mediálnej agentúry Zenith, ktorá spravila prieskum na 13 kľúčových trhoch po celom svete.

V poslednom období mediálne výdaje v tomto segmente klesajú a v roku 2019 by mali vykázať rast len 4,8%. Za tým sú najmä vysoké náklady spojené s výskumom ako aj konkurenčný boj, ktorý tlačí na ziskovosť farmaceutických spoločností. Zenith však očakáva zmenu tohto trendu vplyvom starnúcej populácie a následným zvýšením dopytu po farmaceutických produktoch, nových voľno predajných liekoch či službách, ktoré rozšíria ponuku aj vďaka novým technológiám (AI, integrácia dát, mobilné aplikácie, apod.). Spojené štáty a Čína majú najvyššie výdaje, ale najrýchlejšie rastúcim regiónom je India. USA a Čína sa podieľajú na celkových výdajoch až 86% podielom, resp. v absolútnych číslach cez $30 miliárd USD.

Televízne rozpočty smerujú v posledných rokoch najmä do TV a online

Televízia stále predstavuje najdôležitejší kanál z pohľadu komunikácie a predstavuje viac než 57% podiel na celkových výdajoch – v porovnaní s celkovým trhom, do TV smeruje vo všeobecnosti “len” cez 30%. Avšak rastúca inflácia a klesajúci výkon TV na celom svete spôsobujú presun financií do iných mediatypov. V roku 2018 poklesli výdaje do TV o 3,1%, a podľa predpokladov by mali ďalej poklesnúť o 4,6% v roku 2019. Spomedzi všetkých segmentov sa jedná o najrýchlejší pokles, celkovo klesá podiel v rámci trhu v priemere len o 1%. Out-of-home naopak nie je príliš využívaný a preto predstavuje zaujímavú možnosť aj z pohľadu odlíšenia od konkurencie – v súčasnosti má OOH len 4% podiel a v roku 2018 vzrástol tento mediatyp o 11%. Najväčším konkurentom pre TV je samozrejme online, ktorý v roku 2018 predstavoval 34% podiel na celkových mediálnych výdajoch.

Internet ponúka nové možnosti ako diskrétne zasiahnuť potenciálnych zákazníkov v ten pravý moment. Reklama začína byť viac personalizovaná, rôzne spôsoby cielenia zvyšujú efektivitu vynakladaných prostriedkov a oproti televízii to predstavuje výrazný posun, kde agilné plánovanie je možné len v obmedzenej miere. Aj preto rástli mediálne výdaje do online reklamy v roku 2018 o 16% a rovnaký rast je predpokladaný aj v 2019. Celkovo sa predpokladá, že v 2021 predbehne online televíziu s podielom 46% na celkových mediálnych výdajoch.

Hlavné trendy

Pokiaľ sa budú výrobcovia liekov zameriavať len na výrobu liekov, tak možnosti ich rastu budú obmedzené. Či už kvôli legislatíve, vysokým nákladom na vývoj alebo tlaku zo strany spotrebiteľov na konečnú cenu produktu. Ich cieľom by mala byt expanzia do distribúcie, digitálnych technológií, OTC segmentu a pridružených zdravotných služieb.

Digitálne technológie transformujú toto odvetvie už dnes, príkladom je napr. tzv. “telemedicína“ resp. diagnostika na diaľku aj vďaka kombinácii dát, umelej inteligencie, čo ďalej vedie k zefektívneniu procesov a na druhej strane k väčšiemu dopytu po OTC produktoch. V nasledujúcich rokoch, budeme čoraz častejšie vidieť expanxiu do e-commerce aj prostredníctvom vyhľadávania, sociálnych sietí či bannerovej reklamy. Značky sa tak budú snažiť komplexne pristúpiť k celej nákupnej ceste zákazníka. Ten sa na druhú stranu snaží udržať a zlepšiť svoje zdravie aj s využitím moderných technológií, aplikácií či moderných nástrojov na cvičenie (zaujímavé fakty nájdete aj v našom nedávnom blogu). Cielená reklama a personalizácia kreatívy je preto nevyhnutnosťou a stane sa základným predpokladom pre úspešnú komunikáciu medzi značkou a cieľovou skupinou. Na rýchlo rastúcich trhoch ako napr. v Číne či Brazílii sú to práve mobilné aplikácie, ktorú suplujú nedostatočné pokrytie optickými sieťami a predstavujú nové príležitosti ako zasiahnuť cieľové segmenty.

Celá správa je dostupná v anglickom jazyku na globálnej stránke našej agentúry.

*Prieskum zahŕňa krajiny Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Nemecko, India, Taliansko, Rusko,Južná Kórea, Španielsko, Veľká Británia a Spojené štáty americké, ktoré dokopy predstavujú až 78% zo svetových výdajov do médií.

Naše ďalšie články