Google

Local inventory Ads dostupné aj na Slovensku

Google rozšíril Local Inventory Ads do ďalších 23 krajín vrátane Slovenska. Vďaka Local Inventory Ads je možné zobrazovať informácie o výrobkoch a predajni kupujúcim v okolí, ktorí použili Google pre vyhľadanie si informácii

Viac na: https://support.google.com/merchants/answer/3057972?hl=sk

Možnosť exportu reportov v GA4 do Google Sheets

Google sprístupnil v GA4 možnosť stiahnuť daný report do Google Sheets. Tak ako pri stiahnutí do CSV, aj tu platí limit 5 000 riadkov. 

Viac na: https://support.google.com/analytics/answer/9317657#export?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Zdroj: Vlastný GA4 účet

 

Možnosť prepnutia detailu pri zobrazení grafov v GA4

Google pridal do GA4 možnosť zobrazenia grafu v úsekoch dní, týždňov alebo mesiacov.

Zdroj: Vlastný GA4 účet

Možnosť nastavenia preferencií formátu video reklamy pri Demand Gen

Google postupne pridáva do jednotlivých Google Ads účtov možnosť nastavenie preferovanie formátu pri Demand Gen. Aktuálne sú na výber 3 formáty:

Reklama in‐stream sa prehráva pred inými videami, počas nich alebo po nich. Divák má po piatich sekundách možnosť reklamu preskočiť.

Reklama in‐feed zahŕňa feedy na YouTube (pozrieť ako ďalšie, domovská stránka, vyhľadávanie), v kanáli Objaviť a Gmaile.

Krátke video Shorts alebo YouTube Shorts je feed krátkych videí na YouTube. Používatelia môžu reklamu kedykoľvek preskočiť.

Zdroj: Google Support

Viac na: https://support.google.com/google-ads/answer/14552284?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Meta

Meta prináša v geo lokalizačnom cielení možnosť cieliť opäť iba na väčšie mestá v rámci konkrétnej krajiny. Minimum je populácia 100 000 obyvateľov. V prípade Slovenska sú to len dve mestá, Bratislava a Košice.

Zdroj: Vlastný Meta Ad account

Viac na: https://web.swipeinsight.app/posts/meta-ads-introduces-city-and-rural-targeting-options-for-more-refined-audience-reach-6795?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Snapchat

Snapchat spúšťa kolaboráciu so Scope 3 na meranie množstva uhlíkovej stopy vyprodukovanej pri svojej online reklame. Firma sa vo svojom vyjadrení priznáva, že cíti zodpovednosť za svoju minulú aj budúcu uhlíkovú stopu a preto chce znížiť množstvo stopy pri svojom produkte a aj súvisiacimi činnosťami.

Partnerstvo so Scope 3 využívame aj pri našich kampaniach v Adforme.

Zdroj: Snapchat

Viac na: https://forbusiness.snapchat.com/blog/measuring-carbon-emissions-with-scope3

Programmatic

Netflix spúšťa svoju vlastnú tech platformu v spolupráci s The Trade Desk a Google DV360 a čiastočne tak mení svoju stratégiu predávania priestoru. Ich vlastná platforma má priniesť možnosť cieliť reklamy pre viac 270 milión svojich predplatiteľov. Platforma má byť testovaná najprv v Kanade s vyhliadkou byť k dispozícii globálne na konci budúceho roka.

Zdroj: Netflix

Viac na: https://techcrunch.com/2024/05/15/netflix-in-house-advertising-technology-platform/?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tLw&guce_referrer_sig=AQAAAE6QeOTvzTq4fOqvNyYDZJ8Qq1ORo0nZXYji_burq-6cbbGkmyNo3qB4UpRA-BgmoytuwrptSktKdlwbV5oEjHLsytPK8bmAgYjs0zwQ9MGoI2lPsYBiPFND0FSxbY6S4SCLw-MX8_1WktdSbHjh6rGOTurr6jTptiOjk8oEON6A

LinkedIn

Úprava metrík pri LinkedIn

LinkedIn prináša upravenú metriku k impresiám príspevku. Metrika Unique Views reprezentuje počet unikátnych účtov, ktoré videlo daný post. Obdoba metriky Reach pri Meta produktoch.

Táto metrika má lepšie pomôcť porozumieť dosahu príspevku a jeho frekvencii zobrazenia účtom. V aktuálnych slovenských LinkedIn účtoch zatiaľ vidíme túto metriku ako „Unique impressions“.

Zdroj: Swipe Insight

Viac na: https://web.swipeinsight.app/posts/linkedin-updates-analytics-unique-views-metric-and-reposts-impression-count-6114

Temu

Platforma Temu o ktorej sme priniesli na začiatku roka článok bude v Európskej únii podliehať prísnejším pravidlám. Od 31. mája je klasifikovaná ako VLOP (Very Large Online Platfrom) podobne ako je YouTube, Facebook, Instagram.

Tým pádom bude musieť v rámci Digital Services Act podliehať ešte prísnejším pravidlám.


Zdroj: digital-strategy.ec.europa.eu

Viac na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-designates-temu-very-large-online-platform-under-digital-services-act

Naše ďalšie články