Krátko pred Vianocami prišla do našej mediálnej agentúry potešujúca správa. Zenith sa stal víťazom výberového konania a bude od roku 2024 opätovne zabezpečovať celkovú mediálnu stratégiu, plánovanie a nákup médií pre klienta OBI, s ktorým sme spolupracovali už v minulosti. Počas niekoľkomesačného výberového konania vo viacerých krajinách Európy sa slovenskému Zenithu podarilo presvedčiť zástupov OBI o svojich kvalitách a skúsenostiach. Benjamin Schulz-Adamos, vedúci oddelenia médií a programatickej reklamy v OBI to zhodnotil: „Tím, nápady a inovácie prezentované počas výberového konania nás utvrdili, že spolu s agentúrou Zenith budeme prinášať efektívne riešenia, aby sa OBI posolstvá dostali k relevantným cieľovým skupinám.“

Do nového roka 2024 vstupujeme aj s ďalšou novinkou. S komunikačnou skupinou Publicis Groupe Slovensko, s ktorou má Zenith dlhodobú afiliačnú zmluvu, rozširujeme strategickú spoluprácu a pre skupinu a jej jednotlivé divízie budeme zabezpečovať nákup mediálneho priestoru na Slovensku. Klienti Publicis Groupe Slovakia tak budú môcť plnohodnotne využívať silu a skúsenosti tretieho najväčšieho nákupného domu na Slovensku. Ako hovorí Tomáš Varga, CEO Publicis Groupe pre strednú Európu:“ Publicis Groupe na Slovensku v posledných rokoch rastie dvojciferným tempom, a to ako z hľadiska počtu zamestnancov, tak aj obratu. S našou skupinou prinášame slovenským klientom silné mediálne skúsenosti a zázemie jednej z najväčších mediálnych skupín na svete. Naša dlhoročná spolupráca s agentúrou Zenith týmto prinesie ďalšie možnosti rozvoja a spoločný nákup médií tak ponúkne klientom skupiny ďalšie výhody a efektívnejšie marketingové kampane“.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na nové spolupráce.

Naše ďalšie články