Google

Meridian – vlastný marketing mix model od Google

Google predstavil Meridiana, svoj open-source Marketing Mix Model. Ten by mal posunúť, ako dokážeme merať cross-channel média. Benefitom má byť hlavne integrácia YouTube reach a frequency metrík do marketingového mixu.

Viac tu: https://developers.google.com/meridian

Zdroj: Google Developers

Performance Max generovanie obrázkov a textov

Google postupne pridáva generovanie podkladov do Performance max kampaní. Zatiaľ vo forme beta testovania. Podklady sa generujú na základe URL adresy a systém s pomocou AI pripraví obrázky, nadpisy a popisy.

Viac tu: https://support.google.com/google-ads/answer/14150602?hl=en#:~:text=You%20can%20build%20a%20Performance,a%20panel%20for%20generating%20assets.

Zdroj: Google Support

Demand Gen možnosť odstránenia YouTube placementov

Google potajomky pridal do Demand Gen kampane možnosť odstrániť umiestnenie reklamy na jednotlivých YT kanáloch. Túto zmenu si všimol Thomas Eccel.

Zdroj: vlastný Google Ads účet

Pozastavenie neaktívnych reklamných skupín

Google vo svojom developer blogu deklaruje pozastavenie reklamných skupín starších viac ako 13 mesiacov ak za posledných 13 mesiacov neprišlo ku žiadnej impresii.

Viac tu: https://ads-developers.googleblog.com/2024/02/google-ads-ad-groups-start-pausing.html?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Meta

Meta predstavuje AI nástroje v Meta Advantage+

Nové nástroje poháňané AI majú priniesť zlepšenia v oblasti formátov videí, katalógov a tagovania produktov. Tieto vylepšenia majú podľa Meta priniesť viac interakcie od užívateľov, prehĺbiť vzťah so zákazníkmi a samozrejme priniesť personalizované a dynamické reklamy, ktoré prinesú vyššie predaje produktov.

Viac tu: https://www.facebook.com/business/news/meta-shoptalk-2024?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Zdroj: Meta Business News

Linkedin

Leader Ads

Linkedin prináša možnosť sponzorovania obsahu prostredníctvom akéhokoľvek užívateľa, nielen zamestnanca firmy. V praxi to znamená, že firma môže sponzorovať príspevok lídra, ktorý sa o nej v pozitívnom svetle vyjadril. Dôvodom je aj príklon leadership obsahu, ktorý je autentickejší ako tradičné marketingové materiály.

Daná možnosť samozrejme obchádza Slovensko vzhľadom na absentujúcu podporu slovenských reklám, ale prináša možnosť na zahraničnej úrovni.

Viac tu: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/native-advertising/thought-leader-ads?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Zdroj: Linkedin Business

AI a právo v EU

Európska komisia sa zamerala na obsah generovaný AI

Európska komisia pod zákonom Digital Services Act si vyžiadala informácie od najväčších online platforiem a vyhľadávačov (Facebook, TikTok, Google, Bing) ohľadom obsahu generovaného AI. Tento krok bol podniknutý vzhľadom na zvyšujúce sa riziko dezinformácii, deepfakes a manipulácii.

Viac tu: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-sends-requests-information-generative-ai-risks-6-very-large-online-platforms-and-2-very#:~:text=The%20European%20Commission%20formally%20sent,:%20such%20as%20so-called%20%E2%80%9C?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

Zdroj: European Commission

Naše ďalšie články