Presne vyčíslené, online výdavky budú predstavovať 52%. Rok 2021 bude teda podľa predikcií našej materskej agentúry Zenith zlomovým rokom, kedy online reklamné výdavky samostatne prekročia hranicu 50%. Nárast tohto podielu oproti predikciám na rok 2019 bude až 5%.

Online globálne teda narastá, i keď treba poznamenať, že výrazne pomalším tempom, ako sme boli zvyknutí. Logicky to súvisí so spomaľujúcim sa tempom penetrácie internetu, kde sme globálne už na mimoriadne vysokých číslach. Podľa našich odhadov na konci roka budeme celosvetovo reportovať 12% rast online investícií, avšak v roku 2021 už iba 9%. Je viac ako pravdepodobné, že v ďalších rokoch sa rastové hodnoty zastabilizujú na úrovni tempa rastu trhu celkových mediálnych výdavkov.

Najväčšími ťahúňmi v rámci online investícií sú video a sociálne médiá. Tie benefitujú primárne z neustáleho technologického rozvoja, najmä v oblasti smartfónov a zo stále sa zvyšujúcej kvality a rýchlosti internetového pripojenia. Veľké zásluhy môžeme pripísať aj pokrokom v oblasti cielenia reklamy a jej distribúcie, v Spojených štátoch amerických je to aj rapídny nárast investícií do tvorby obsahu.

Už menej sa v rámci tempa rastu darí searchu. Do budúcna sa to môže zmeniť v prípade, že sa bude monetizovať napr. hlasové vyhľadávanie, ktoré je v rozvinutých krajinách už trhovým štandardom.

Aká je ale realita media mixu veľkých (globálnych) zadávateľov reklamy?

Veru, na míle vzdialená globálnemu priemeru. Väčšia časť rastu online reklamných výdavkov je totiž tvorená malými, lokálnymi spoločnosťami. Tie umiestňujú svoje obmedzené rozpočty na platformy ako Facebook či Google – nakoľko poskytujú relatívne jednoduché, samo-obslužné nástroje (Facebook Business Manager, Google Ads) a efektívne možnosti cielenia. Tieto spoločnosti si offline médiá môžu dovoliť len veľmi ťažko.

Veľkí zadávatelia reklamy taktiež navyšujú svoje online rozpočty, avšak pre budovanie masovej znalosti značky či komunikovanie hodnôt značky, sú i v dnešnom online svete závislé na tradičných médiách. Ale aj tu sa tempo online rastu môže meniť v závislosti od odvetvia. Technológie, médiá či financie rastú určite rýchlejšie ako napr. FMCG či farma odvetvie.

Rastie aj offline. I keď sa o tom málo hovorí

Tak napr. rádio rastie globálne o 1%. Darí sa aj out-of-home reklame – 4% rastu sa prisudzujú postupnej digitalizácii tohto mediatypu. Skvelé čísla dosahuje kino. Jeho podiel na trhu reklamných výdavkov je síce iba 0,8%, dynamika rastu je však až 12%. Tú drajvuje primárne zvýšená popularita kina v Číne.

Rok 2019 v číslach

Zenith predpovedá, že globálne reklamné výdavky narastú o 4,6% – dosiahnu tak úroveň $639 miliárd. Nárast predstavuje v nominálnej hodnote sumu $28 miliárd. Je vhodné poznamenať, že takmer polovicu tejto sumy dodá rast reklamných výdavkov na US trhu. Čína doručí cca $4 miliardy, v závese bude Veľká Británia a India – obe na rovnako s jednou miliardou.

 

Komplexná správa je dostupná TU

Naše ďalšie články