Spôsob, akým ľudia vyhľadávajú informácie v online prostredí, sa mení. Individuálne preferencie sa môžu v rámci každej vekovej skupiny líšiť a faktory ako technologická odbornosť, informačné potreby a osobné preferencie môžu ovplyvniť výber platformy na vyhľadávanie informácií.

Generácie baby boomers a generácia X uprednostňujú tradičnejšie metódy vyhľadávania, ako je používanie vyhľadávacích nástrojov Google alebo Bing, prístup k informáciám prostredníctvom spravodajských webových stránok a vyhľadávanie odporúčaní od priateľov a rodiny. Pri zhromažďovaní informácií sa spoliehajú aj na online platformy, ako je Facebook. Mladší ľudia vykazujú rôznorodejšie správanie pri vyhľadávaní, sú aktívni na viacerých digitálnych platformách a spoliehajú sa na ne v rámci širokého spektra informačných potrieb.

 

V porovnaní s generáciou X je pravdepodobnosť, že generácia Z bude na vyhľadávanie používať Google, o 25 % nižšia.

Social vyhľadávanie stúpa a podľa prieskumu Forbes Advisor a Talker Research takmer štvrtina (24 %) ľudí uviedla, že na vyhľadávanie online používa iba alebo primárne sociálne médiá. Pri mileniáloch to stúpa na 35% a pri generácii Z je to už až 46 %.

Prieskum bol síce pripravený na všeobecnej vzorke 2 000 Američanov, ale je veľký predpoklad, že toto správanie populácie je veľmi podobné s tou našou.

 

Uprednostňovanie sociálnych médií mladšími generáciami signalizuje posun smerom k platformám, ktoré ponúkajú rýchly, vizuálne pútavý a vzdelávací obsah. Tento posun nie je len o návykoch, ale odráža hlbšie zmeny v modeloch digitálnej spotreby. Aj významné používanie služby YouTube na vyhľadávanie naznačuje, že video obsah je čoraz dôležitejší. Firmy, ktoré sa chcú spojiť s mladším publikom, by mali uprednostniť svoju prítomnosť na sociálnych médiách a zabezpečiť, aby ich obsah bol optimalizovaný pre mobilné zariadenia a video formáty.

 

Medzi generáciou Z neexistuje jednoznačne preferovaná platforma pre social vyhľadávanie.

TikTok často priťahuje všetku pozornosť, pričom titulky ho vydávajú ako nový vyhľadávací nástroj Gen Z. Realita je však jemnejšia. V tejto generácii bol najobľúbenejšou destináciou pre social vyhľadávanie YouTube. Prieskum zistil, že takmer 60 % Gen Z, ktorí používali social vyhľadávanie, hľadalo v predchádzajúcom mesiaci na YouTube, čím predbehol TikTok a Instagram. Žiadna social platforma nebola jasným víťazom vyhľadávania, čo naznačuje, že správanie generácie Z je roztrieštené. Pri používaní social vyhľadávania boli rozdiely aj medzi pohlaviami. Podľa  výskumu ženy generácie Z na sociálnych sieťach vyhľadávajú s väčšou pravdepodobnosťou na TikToku, zatiaľ čo muži generácie Z uprednostňujú YouTube. Vo všeobecnosti ženy generácie Z vyhľadávajú cez social platformy častejšie ako muži generácie Z.

Aj napriek vzostupu vyhľadávania cez sociálne siete sa Gen Z úplne nevyhýba najpopulárnejšiemu vyhľadávaciemu nástroju: Google. Keď sa respondentov v prieskume opýtali otázku “Ktorú z týchto platforiem/programov najčastejšie používate na vyhľadávanie informácií na internete?”, stále 58% Gen Z využíva teda aj tradične vyhľadávacie platformy.

 

Ponuky plateného vyhľadávania na sociálnych sieťach sa výrazne líšia od tradičných reklám v Google vyhľadávaní.

Väčšina hlavných sociálnych sietí – Facebook, Instagram a TikTok povolila reklamy vo výsledkoch vyhľadávania. Ak sú však reklamy na vyhľadávanie dostupné, nie sú ale samostatným produktom. Ponúkajú sa len ako rozšírenie social kampaní. (YouTube bol z tejto analýzy vynechaný, pretože sa klasifikuje ako platforma digitálneho videa.)

Formáty pre vyhľadávanie sú voliteľné – zvyčajne. Prepínač reklám vo vyhľadávaní spoločnosti TikTok a kampane využívajúce manuálne umiestnenia na platformách Meta dávajú inzerentom možnosť zahrnúť reklamy vo vyhľadávaní spolu s inými formátmi. Ak však inzerent používa Advantage+, nie je možné sa obísť bez reklám vo vyhľadávaní. Neexistuje však žiadna špeciálna kreatíva pre social vyhľadávanie. Sociálne platformy zvyčajne využívajú rovnaké formáty, ktoré sa zobrazujú aj na iných umiestneniach.

Zacielenie na kľúčové slová je zriedkavé, štandardom býva cielenie na rôzne publiká, avšak niektoré platformy umožňujú inzerentom vyhnúť sa „negatívnym“ kľúčovým slovám. Pinterest je jedinou platformou, ktorá umožňuje zacielenie na kľúčové slová podobné tradičným možnostiam vyhľadávania.

Sociálne siete sa neustále vyvíjajú, aby zlepšili používateľskú skúsenosť a aj svoje funkcie vyhľadávania, čo používateľom umožňuje efektívnejšie nájsť obsah, ľudí a témy. Myšlienka zavedenia vyhľadávania ako samostatného formátu alebo jeho ďalšieho vylepšenia by mohla byť prirodzeným vývojom pri splnení požiadaviek používateľov na lepšie objavovanie obsahu. Či však zavedú sociálne siete vyhľadávanie ako úplne samostatný formát, sa uvidí. Závisieť to bude od potrieb používateľov a strategických rozhodnutí jednotlivých spoločností. Rozhodne to budeme podrobne sledovať, aby sme boli pripravení na nové platené marketingové stratégie v budúcnosti.

 

Zdroje

https://content-na1.emarketer.com/social-search-trends-2024

https://www.forbes.com/advisor/business/software/social-media-new-google/

https://blog.hubspot.com/marketing/how-search-behaviors-are-changing

https://content-na1.emarketer.com/gen-z-social-search-habits

 

Podobné články