Od 1. februára 2022, keď začala platiť novela zákona o elektronických komunikáciách, na základe ktorej bolo nutné implementovať na svoj web nové cookies lišty, určite ste aj vy zaznamenali prepad nameranej návštevnosti na vašom webe. Momentálne sa tieto prepady hýbu od 30% až do 70-80%, v závislosti od typu webu a nastavenia samotnej cookies lišty.

Čím vzornejšie ste postupovali v zmysle nových pravidiel pre cookies lišty, tým dramatickejšie vám návštevnosť mohla klesnúť. Cookies lišty poskytujú informáciu o udelenom súhlase. Bez udelenia súhlasu nie je možné dáta posielať do Google Analytics a práve o tieto dáta ste prišli. Od nasadenia novej cookies lišty je vidieť v reklamných systémoch násobne viac kliknutí ako návštev v Google Analytics.

Zo skúseností vieme, že každá cieľová skupina sa chová inak, preto je dobré stále testovať umiestnenie, veľkosť a textáciu lišty. Textácia na lište by mala byť krátka a čo najzrozumiteľnejšia.

Je dôvod na paniku?

Celé roky sme sa snažili zdokonaliť v zbieraní dát, ktoré sme následne využívali v reklamných systémoch napr. Google Ads či Facebook Ads. Bez súhlasu už nebude možné spúšťať skripty/pixle, ktoré sledujú návštevníkov webu, aby im následne mohli zobrazovať vaše reklamy. Výrazne to ovplyvní možnosti remarketingu a cielenejšie zobrazovanie reklám.

Vrátime sa teda späť?

Verím, že nie. Ako sa hovorí, riešenie sa predsa musí nájsť. Tento pokles nastáva totiž len v nameraných dátach v analytických nástrojoch ako sú napr. Google Analytics, avšak reálny pokles návštevníkov určite nenastal zo dňa na deň, ak ste nemenili samozrejme nastavenie svojho webu. Neklesla však len reportovaná návštevnosť, žiaľ klesli aj reportované konverzie. Nižší počet konverzií v dátach tým pádom neposkytuje presné vyhodnotenie podľa PNO alebo ROAS. Preto bude potrebné tieto dáta dopočítavať. Základom je mať reálny počet konverzií/tržieb z interného systému a porovnať ich s dátami GA.

A je teda možné merať konverzie aj so zamietnutím cookies? Čiastočne už áno a riešením sú napr.:

1) Consent mode od Google, ktorý aj bez udelenia súhlasu na pozadí a bez identifikácie používateľa posiela dáta do Google Analytics 4, Google Ads a CM360. Umožňuje odosielať signálové informácie z vášho webu aj bez využitia cookies. Tieto informácie však nemožno priradiť reálnemu užívateľovi, pretože nie je k dispozícii jeho cookies identifikátor a sú pre nás neviditeľné (stále ich neuvidíme v Google Analytics). Takto získané dáta slúžia primárne na to, aby si Google dokázal urobiť predstavu o tom, aká veľká je medzera v dátach spôsobená nepovolenými cookies. Na základe týchto signálových informácií je potom Google schopný chýbajúce dáta domodelovať. Oproti skutočným číslam teda ide iba o miernejší pokles voči stavu, keď Consent mode nie je použitý.

2) Na systematickú prácu s užívateľskými profilmi, aj na účely remarketingových publik, analytická komunita aktuálne odporúča testovať a používať služby označované ako Customer Data Platform (CDP). Sú to custom riešenia, ktoré umožnia merať konverzie do inzertných systémov bez nutnosti využívania cookies. Riešenia dokonca umožňujú obísť adblockery, teda zaznamená sa výrazne viac konverzií ako doteraz. CDP vytvára jednotnú a trvalú databázu zákazníkov, kde sú vedľa zákazníckych dát (napr. meno, kontakt, objednávky,…) vedené v prípade súhlasu aj ich online identifikátory (vrátane cookies ID). Z CDP je potom možné nad užívateľmi, ktorí udelili súhlas, vytvárať sofistikované publiká a importovať ich do inzertných systémov.

Verím teda, hoci to nebude úplne „zadarmo“ a ihneď, že riešenia sa v najbližšej dobe nájdu a onlinový svet nepríde o jednu z jeho najväčších výhod a to o možnosť cielenia reklám na použivateľov podľa ich správania sa na webe. Jedným z možných riešení, na ktorom dlhodobo pracuje naša sieť Publicis Groupe, je Epsilon – unikátna technologická platforma, ktorá pomôže zadávateľom efektívne pracovať s dátami aj v post-cookie ére. Určite vás o nej ešte budeme informovať.

Podobné články