V prvej časti sme sa pozerali na to, prečo to celé vzniklo. Dnes sa budem venovať tomu, čo vzniklo. Pozrieme sa na Digital intelligence a jeho prínos v praxi. Na nástroj, ktorý prináša do vašich dát z digitálnych kampaní poriadok a zmysel. Dáva komplexné odpovede okamžite, kdekoľvek a v zrozumiteľnej podobe. Postbuy máte stále pripravený, výsledky kampaní každý deň vyhodnotené. A vy máte čas na dôležitejšie veci ako je hrabanie sa v dátach.

1. All-in-one

 • Spájame rôzne meracie systémy do jedného prostredia, do jednej databázy. Google analytics, Google Adwords, Facebook, Gemius, Adform, RTB House, Etarget, mediálne plány, CRM dáta… Všetky dáta na jednom mieste, na jeden klik, jeden login.
 • Viac inštancií jedného systému – máte viac GA účtov, viac webov, viac GA views alebo viac Adwords účtov? Žiadny problém. Všetko môžeme spojiť dokopy bez toho, aby sa stratili výhody týchto oddelených inštancií.

2. „Vylepšený“ Google analytics

 • Už žiadny sampling (sampling je analýza iba časti údajov a použitie výsledku pre celé obdobie/celý súbor dát. Táto metóda je bežne využívaná napr. v Google analytics). Pozerajte sa na akékoľvek dlhé obdobie, akýkoľvek počet sessions. Stále budete mať správne a presné výsledky.
 • 20 goals je vám málo? Majte ich neobmedzene veľa.
 • Výsledky zo všetkých vašich účtov a pohľadov na jednom mieste.

3. Aj pre nešpecialistov

 • Je nereálne v dnešnej dobe vyžadovať od celého marketingového oddelenia, produktového oddelenia alebo vedúcich pobočiek, aby ovládali Google analytics, Facebook business manager a všetky RTB systémy. Ale pritom je žiadúce, aby poznali výsledky vašej mediálnej komunikácie. Digital intelligence je intuitívny, ľahko ovládateľný a čitateľný aj pre nešpecialistov v oblasti digitálneho marketingu.

4. Bezpečnosť a ochrana

 • Nechcete a nemôžte dať prístup do Adwords alebo Facebook business managera napríklad pre vašich brand manažérov? Ale zároveň chcete, aby mali informácie o priebehu kampaní? Chcete, aby aj vaša kreatívna agentúra videla performance jednotlivých kreatív, ale chcete jej ukázať iba formáty, na ktorých pracovala a bez cenových podmienok? Plne variabilné prístupové práva na úrovni RLS (row level security) vám to umožnia cez Digital intelligence.

5. Pokročilé analýzy a štatistiky naprieč všetkými touchpointami

 • Vďaka jednotnému zdroju dát sa otvárajú nové možnosti pokročilých analýz v reálnom čase
  – Korelácie
  – Atribučné modely
  – Post-view analýzy
  – ROI / ROAS analýzy

Záverom považujeme za dôležité dodať, že Digital intelligence má ešte jednu obrovskú výhodu – bol vyvinutý na Slovensku, Zenith odborníkmi, ktorí boli a sú v dennom kontakte s realitou reportovania kampaní našich klientov. Pri jeho kreovaní sme vychádzali z ich potrieb a insightov a prakticky im načúvame stále. Je totiž potrebné si uvedomiť, že tak ako sa digitál dynamicky rozvíja, rastú aj reportovacie nároky a potreby našich klientov. Práve vďaka lokálnosti a autonómnosti nástroja Digital intelligence sme tak schopní reagovať na akékoľvek zmeny okamžite.

Tak ako? Ešte stále sa dát bojíte? 😊

Podobné články