Meriame. Meriame lajky na Facebook-u, meriame videnia na Youtube, meriame impresie v Gemiuse, meriame návštevy v Google analytics, kliky v AdForm, bounce rate na stránke, konverzie v e-shope, GRPy v televízii, čítanosť PR článkov, počet bilboardov pri ceste, meriame aj počet ľudí, ktorí po tej ceste prejdú. Niekedy ideme ďalej a vypočítavame shary, percentuálne nárasty, medziročné posuny. Meranie zažilo za posledné roky obrovský boom a nielen v mediálnej oblasti máme dát viac, ako kedykoľvek predtým. Podľa globálnych štatistík vzniklo 90% dát, ktoré sú k dispozícii, len za posledné 2 roky a tempo sa stále zrýchľuje. Žijeme v dobe dátovej.

Nastal veľký posun od intuitívneho plánovania, k plánovaniu založenému na reálnych výsledkoch, na dátach. Média, ktoré dokázali dáta poskytnúť, získavajú čím ďalej väčší share na mediálnych rozpočtoch (hlavne online). Náš digitálny špecialista sa počas väčšej kampane zaoberá viac ako 200 premennými z 5-10 rôznych meracích systémov. Každý mesiac prichádzajú novinky v možnostiach merania, nové meracie systémy, nové dátové platformy. Tento svet sa mení rýchlosťou svetla.

Jedna vec sa však nemení a zostáva rovnaká od vzniku marketingu. Tou je otázka klienta „Čo nám komunikácia prináša?“. A vtedy si väčšinou uvedomíme, že sa v dátach topíme. Vieme povedať koľko impresií, klikov, GRPov a leadov sme dosiahli. Ale je to dobré alebo zlé? Vtedy sa začneme prehrabávať gigabytami nazbieraných dát, lietame z jedného systému do druhého, porovnávame, analyzujeme. Snažíme sa dostať späť na hladinu. Snažíme sa spojiť a porovnať väčšinou nekonzistentné a neporovnateľné dáta. Voláme po insightoch, po záveroch, po hodnotných informáciách.

Cesta od dát k informáciám bola vždy veľmi kľúčová. Avšak dnes čelíme novému fenoménu – dát máme toľko, že tradičné spôsoby spracovania už nefungujú. Nie sú dostatočne rýchle a presné pre dôležité manažérske rozhodnutia. Riešením sa zdá byť business intelligence – magický pojem skloňovaný na väčšine konferencií a spájaný s promovaním softvérov ako je Tableau, Power BI a mnoho ďalších. Sú to fantastické nástroje, ktoré dokážu dodať výstupy okamžite, kdekoľvek a kedykoľvek vo forme tak zaujímavej, že vás bude baviť študovať postbuy kampane. Ale pri nich sa to všetko len končí.

Najprv musíme zmeniť celý proces. Proces, ktorý sa začína na briefingu kampane, pri definovaní cieľov a sprevádza nás počas celého plánovania, realizácie a vyhodnocovania. Musíme od začiatku do konca kampane vedieť, čo chceme dosiahnuť, musíme zvoliť správne metódy merania, musíme nájsť spôsoby, ako dáta z rôznych zdrojov spojiť do jedného systému a v neposlednom rade ich zobraziť a interpretovať formou, ktorá nevyžaduje štatistické vzdelanie na pochopenie záverov – toto všetko by sme mali spraviť ak chceme vedieť, čo nám komunikácia priniesla.

Toto všetko sme u nás v Zenith Media už spravili. Naši klienti majú k dispozícii nástroj, ktorý dáva komplexné odpovede okamžite, kdekoľvek a v zrozumiteľnej podobe. Postbuy majú stále pripravený, výsledky kampaní každý deň vyhodnotené. Majú Digital Intelligence powered by Zenith. Ako tento nástroj funguje, spolu s praktickými use-cases, Vám predstavíme v ďalšej časti blogu. Dovtedy ostaňte pozitívne naladení a nebláznite sa z množstva dát 😊.

Podobné články