Výzva, odvaha a jedna veľká jazda – dobrodružstvo. Aj takto sa dá opísať niekoľko mesiacov trvajúca príprava kampane nášho klienta O2 s názvom #NebudPirat, na ktorej sme spolu s reklamnou agentúrou Elite Solutions a PR agentúrou Seesame s poriadnou dávkou nasadenia participovali.
Celospoločenský rozmer, niekoľko mesiacov trvajúce prípravy a viac ako dvadsiatka zapojených influencerov robia túto kampaň jednou z najväčších, aké na Slovensku za ostatné obdobie vznikli. Cieľ kampane je jasný – upriamiť pozornosť širokej verejnosti na nebezpečenstvá tzv. mobilovania za volantom, vyvolať diskusiu v spoločnosti a osloviť cieľovú skupinu mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí, a v neposlednom rade odmeniť zodpovedných vodičov dátami navyše skrz rozšírenie aplikácie O2 Extra výhody o špeciálne navrhnutú navigáciu Sygic, ktorá odmení zodpovedných vodičov dátami zadarmo. PECKA!

Úloha Zenithu, ako mediálnej agentúry, bola na prvý pohľad jasná. Pripraviť komplexnú mediálnu stratégiu, zabezpečiť mediálne plánovanie a nákup, a to s ohľadom na všetky vopred stanovené KPIs a ciele kampane.
Okrem prípravy a realizácie komplexnej mediálnej stratégie sme ale ešte koncom minulého roka dostali jednu kľúčovú úlohu a zadanie zo strany klienta O2 – navrhnúť 20 influencerov a známych osobností, definovať reasoning ich výberu a zároveň navrhnúť a vybrať z nich TOP 5 osobností, z ktorých sa okrem Sajfu zároveň stanú ambasádori tohto výnimočného projektu. Uff, bola to riadna výzva a veľká zodpovednosť!

Nasledovali týždne dolaďovania a výberu viacerých verzií návrhov, ktoré odišli klientovi. Po finálnom schválení mien prišla kľúčová fáza oslovovania, briefovania a zazmluvňovania influencerov. Musíme s radosťou konštatovať, že na Slovensku je početná skupina ochotných profesionálov, ktorí bez váhania išli do tejto kampane a my sme tak nášmu klientovi mohli potvrdiť 5 ambasádorov a ďalších 15 influencerov a osobností.
Do kampane sa teda okrem Sajfu a Pil C zapojili aj Fero Joke, Barbora Krajčírová, Braňo Deák, Matej Zrebný, LucyPug, Patra Bene, Kristína Tormová, Denisa Lipovská, Jasmina Alagič, Rytmus, Strapo, Selassie, Lukáš Frlajs, Duklock, Tono S., Kveta Horváthová, Laci Strike a Ján Koleník.

Sajfa, Sajfa a ešte raz Sajfa. Hlavná tvár a ambasádor projektu v jednej osobe. Bez neho by to jednoducho nešlo. A za to mu patrí minimálne jedno veľké ĎAKUJEME. Na ňom v dobrom slova zmysle stála a padala celá kampaň a ten bol ako prvý potvrdený ešte v novembri 2018.

Jedinečný projekt

    Táto kampaň je na slovenské pomery a podmienky výnimočná hneď z viacerých pohľadov, a to:

  • Príprava trvala niekoľko mesiacov, participácia Zenithu cca 6 mesiacov príprav
  • Spolupráca 4 zapojených subjektov – okrem nás a O2 sú to reklamná agentúra Elite Solutions a PR agentúra Seesame
  • Gro kampane sa v tzv. teasingovej časti realizovalo prakticky výlučne v prostredí Instagramu

Reklamný ako aj mediálny svet sa nielen vo svete ale i na Slovensku výrazne mení, a práve sociálne médiá a využitie influencer marketingu sú aktuálne „hybnou silou“ zásahu najmä mladších ročníkov.

A ako to vlastné celé začalo a prebiehalo?

Celá kampaň odštartovala Sajfovou narafičenou pokutou za používanie mobilu za volantom v piatok 5. apríla 2019. Touto nemilou a s policajtmi koordinovanou akciou sa spustila kľúčová teasingová časť kampane, ktorá vyvrcholila po šiestich dňoch tlačovkou a súbojom vybraných influencerov na dopravnom ihrisku, na ktorom si zmerali sily s a bez telefónu v rukách. Ešte predtým sa do kampane zapojilo ďalších 16 influencerov, ktorí sa buď vyjadrili na tému mobilovania za volantom alebo sa priamo a ostro obuli do Sajfu a snažili sa tak vyvolať na Instagrame miernu vlnu „hejtu“. Ústrednou dvojicou tejto výmeny názorov stáli Sajfa a Pil C.

Hlavným cieľom teasingovej časti kampane bolo vyvolať diskusiu o problematike používania telefónu počas jazdy.

Prvé čísla a výstupy kampane hovoria za všetko. V teasingovej časti kampane, od Sajfovho live streamu až po tlačovku, sme vďaka všetkým zapojeným influencerom zasiahli 1,8 milióna ľudí. V deň tlačovky, 10. apríla 2019 sa všetci zapojení influenceri prihlásili ku kampani vo forme povinného kampaňového príspevku. Spoločným znakom všetkých príspevkov a výstupov bol a stále je kampaňový #NebudPirat. V tento konkrétny deň sme zasiahli ďalších, takmer 1,3 milióna ľudí.

Ale to ani zďaleka nie je koniec. Tlačovka odštartovala imidžovú časť kampane, ktorej súčasťou sú už všetky ostatné mediatypy, vrátane tradičných offline médií. Inak povedané, nepoľavujeme 😊.

ĎAKUJEME!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto výnimočnej kampane podieľali. Sajfovi za jeho odvážne rozhodnutie prepožičať nielen svoju tvár a dočasne aj svoju povesť. Všetkým osobnostiam, ktoré do toho išli, či už s nárokom alebo bez nároku na honorár, a ktorí verili myšlienke tejto kampane. A v neposlednom rade obrovská vďaka O2, ktoré stále posúva hranice slovenskej reklamy a rieši celospoločenské témy vo veľkom štýle.

A čo dodať na záver? Kampaň pokračuje ešte v mesiacoch máj a jún a my sa už teraz nevieme dočkať, aké výsledky prinesie.

To be continued …

Celá fotogaléria:

Autor je držiteľom certifikátu DIMAQ.

Podobné články