(čas potrebný na prečítanie blogu: 7 minút)

Autor je držiteľom DIMAQ Professional.

Ak poviem, že video reklama na Slovensku je dnes veľmi populárna, pravdepodobne budeš súhlasiť. Ale čo to vlastne znamená? Prečo je video populárne?
Pripravil som sadu zaujímavých lokálnych informácii o video reklame na Slovensku. Ďalej sa dočítaš odpovede na tieto otázky:

  • Koľko Slovákov konzumuje online video?
  • Aké sú najpopulárnejšie video platformy pre reklamu?
  • Aký je rozdiel medzi in-stream a out-stream video reklamou?
  • Koľko peňazí investujeme do video reklamy?
  • Aká je najčastejšie používaná dĺžka online video reklamy?
  • Na akých zariadeniach sa najčastejšie video reklama prehráva?
  • Tip pre marketérov ku video reklame

Poďme na to 🙂

 

Koľko Slovákov konzumuje online video?

Odpovedí na túto otázku môže byť viacej. Najjednoduchšie by bolo zistiť, koľko ľudí reálne navštevuje najväčšie video platformy ako Youtube, Valetin, Joj, Markíza, … Má to však háčik – nie všetky sú auditované nezávislou (treťou) stranou. Zároveň si treba uvedomiť, že dnes sa s videom môžete stretnúť aj na iných miestach ako napríklad spravodajské a lifestyle weby, sociálne siete – prakticky všade v prostredí internetu. Teoreticky by sme mohli povedať, že je to celá online populácia. Preto sme sa pre hľadanie odpovede rozhodli použiť najväčší výskum, ktorý sa na Slovensku realizuje MML-TGI, kde sme sa vybrali ľudí, ktorí navštívili za posledných 14 dní video platformy, sociálne siete alebo weby, ktoré obsahujú videá vo väčšom množstve ako napr. huste.tv, noviny.sk, markiza.sk a pod.
Odpoveď: Online video konzumuje približne 3.000.000 Slovákov, čo predstavuje 65,5% mediálnej populácie.

 

Aké sú najpopulárnejšie video platformy pre reklamu?

Nakoľko neexistuje jednotné meranie a individuálne čísla médií nie sú porovnateľné, zostavili sme rebríček najväčších video platforiem na základe oficiálneho výskumu MML-TGI a auditovaného merania IAB Monitor.

Odpoveď: Youtube (1.8mio ľudí), Valetin (1,08mio ľudí), Markíza (0,89mio ľudí), JOJ (0,85mio ľudí).

 

Novinkou je video reklamná platforma Valetin, ktorá združuje slovenský video obsah, ktorý tvoria redakcie vybraných médií združených v tejto platforme – viac na valetin.sk.
Tým, že ide o redakčný obsah, do pozornosti dávam najmä BRAND SAFETY a možnosť vloženia nezávislých meracích skriptov, čo je z pohľadu každého zadávateľa veľmi dôležité – bezpečnosť a transparentnosť.

 

Aký je rozdiel medzi in-stream a out-stream video reklamou?

In-stream video reklama je video reklama, ktorá sa spúšťa priamo vo video obsahu, ktorý používateľ sleduje a môže sa vyskytnúť pred /počas / po zvolenom video obsahu. Zvyčajne sa in-stream označuje ako pre-roll / mid-roll / post-roll video reklama.

In-stream video reklama je najžiadanejšia a najúčinnejšia forma online video reklamy. Nakoľko sa používateľ plne sústredí na video obsah, tak sa jej vie aj málokedy vyhnúť. Nevýhodou oproti out-stream video reklame je obmedzené množstvo zásahu ľudí a zvyčajne vyššia cena.

Out-stream video reklama je video reklama, ktorá sa prehráva mimo video obsahu pri „surfovaní“ na internete. Prakticky sa s ňou používateľ môže stretnúť kdekoľvek na webových stránkach v článkoch alebo banneroch, sociálnych médiách alebo aplikáciách.

Bežne sa označuje aj ako in-banner / in-feed / in-text.

 

Out-stream video reklamu je možné nasadiť takmer všade na internete, čím sa stáva zaujímavá z pohľadu zasiahnutia veľkého množstva používateľov po celom internete. Môžeme povedať, že potenciál zásahu je počet všetkých ľudí na Slovensku, ktorí sa pripoja na internet – podľa IAB monitora je to viac ako 3.000.000 ľudí čo predstavuje 65,5% mediálnej populácie.

 

Koľko peňazí investujeme do video reklamy?

Video je trendom v marketingovej komunikácie a pre zadávateľov je to čoraz viac zaujímavá forma marketingovej komunikácie. Svedčí o tom report IAB Slovakia za rok 2018, kedy boli investície do video reklamy viac ako 22 miliónov euro, pričom medziročný nárast bol 13% – čo je väčší nárast ako pri platenom vyhľadávaní alebo bannerovej reklame.

 

Zároveň video reklama tvorí už 29% zo všetkých výdavkov do DISPLAY REKLAMY.

Podľa globálneho odhadu CISCO video bude do roku 2022 tvoriť až 82% zo celého dátového toku internetu. A to je silný predpoklad, že online video bude dominantným reklamným formátom v budúcnosti.

 

Aká je najčastejšie používaná dĺžka online video reklamy?

Ak ste zadávateľ reklamy či agentúra, určite vás bude zaujímať odpoveď na túto otázku. Len mi dovoľte jednu poznámku. Ani tento digitálny svet nie je čierno-biely, preto sa ku všetkým benchmarkom treba stavať racionálne. Pretože to, čo vyhovuje/funguje jednému marketérovi, nemusí fungovať inému. Pre zistenie odpovede na otázku sme požiadali najväčšiu slovenskú platformu pre video reklamu Valetin, ktorá sa pozrela na agregované údaje za všetky video reklamy za prvý polrok 2019.

Odpoveď: Najčastejšie používaná dĺžka online video reklamy je 20 sekúnd.

 

Podiel online video reklamy podla dlzky spotu

Na akých zariadeniach sa najčastejšie video reklama prehráva?

Otázka nám zároveň zodpovedá, cez aké zariadenia ľudia najčastejšie konzumujú slovenský redakčný video obsah, nakoľko výsledky pochádzajú z reklamnej platformy Valetin za obdobie prvý polrok 2019.
Odpoveď: Najčastejšie sa video reklama prehráva na počítačoch a laptopoch – 64% podiel.

 

Podiel online video reklamy podla zariadenia

Tip pre marketérov ku video reklame

Pokiaľ si robíte marketingové prieskumy, brand lift, a podobné znalostné výskumy, určite budete s nami súhlasiť, že video je považované za najúčinnejšiu formu pri budovaní povedomia o značke/produkte.

Okrem budovania znalostných parametrov sme si viackrát spolu s našimi klientami vyskúšali, ako video reklama prináša aj priame výsledky v podobe konverzii na webe za pomoci rôznych call-to-action (CTA) tlačidiel počas prehrávania video reklamy.

 

Ukážka umiestnenia CTA na desktope

Ukážka umiestnenia CTA na desktope

 

Ukážka umiestnenia CTA na mobile

Ukážka umiestnenia CTA na mobile

 

 

Samozrejme, že všetko nefunguje len tak náhodne a samo, preto je dôležité správne nastaviť mediálnu stratégiu spolu s kreatívnou stratégiou, a následne sledovať ciele v jednotlivých fázach marketingovej komunikácie. Testovanie rôznych kreatív a priebežná optimalizácia zaručia maximálny ROI výkon vašich kampaní.

 

Zdroje:
www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-741490.html
MML-TGI www.median.sk/sk/mml-tgi/
IAB Slovakia www.iabslovakia.sk
IAB Monitor monitor.iabslovakia.sk/

Podobné články