Je to len nedávno, čo nám Google pridal možnosť pracovať vo vyhľadávaní s tretím riadkom nadpisu a dvoma popiskami, a už sa objavujú správy o možnosti vytvoriť responzívne reklamy vo vyhľadávaní aj v našich končinách. Vďaka nim už nebudeme viazaní na pevnú štruktúru reklamných textov, ale dovolíme algoritmu Google, aby za nás zostavil reklamný text v čo najrelevantnejšej podobe voči vyhľadávaniu a obsahu cieľovej stránky.

Prakticky to bude fungovať tak, že zadáme variácie nadpisov, variácie popiskov a konkrétnu ich kombináciu zostaví už systém Google-u. Oproti responzívnym bannerom, v ktorých sa jednoducho prispôsobí jeden obrázok s jedným textom na stránku, na ktorej sa zobrazí, tu bude treba väčšej dávky odvahy a dôvery. Ak totiž budeme chcieť využívať výhody responzívnej reklamy vo vyhľadávaní, prídeme o možnosť kontroly nad výslednými textami.

Za túto dôveru, nám však pribudne možnosť vyhodnotenia reklamných textov. Okrem všeobecných fráz typu „skúste napísať pútavejší popisok k vašej reklame“, uvidíme tiež najlepšie performujúce nadpisy a popisy, ale aj celé reklamy. Vďaka tomu budeme môcť nahradiť nevýkonné texty novými. Môžeme tak časom objaviť kľúč k špecifikám správne písaných textov konkrétne pre reklamu vo vyhľadávaní.

Okrem výhod plynúcich pre komunikáciu nášho klienta sa nám rozšíria navyše možnosti vyhodnocovať reklamné texty konkurencie. Doteraz sme pri vyhodnocovaní konkurenčných textov v internom nástroji Zenithu – Benchtools pracovali s úspešnosťou textu, ktorý komponoval kreatívec. Teraz budeme mať k dispozícii text, ktorý vyhodnotila AI Google ako najvýkonnejší. Budeme tak môcť klientom odporučiť konkrétne benefity, ktoré komunikuje vertikála a ktoré podávajú najlepšie výsledky. Je už na klientovi, či bude vedieť na tieto insighty svojou ponukou odpovedať. (Pozn. Nástroj Benchtools okrem iných disponuje  tzv. Content reportom, vďaka ktorému vieme odsledovať všetky komunikované kreatívy v SEM pre nami zvolené kľúčové slovo a obdobie. Okrem analýzy konkurenčných messageov sa nám vďaka nemu podarilo zamedziť aj závažnému parazitovaniu na brande klienta, kde ochranný Trademark obchádzala konkurencia podobnými znakmi – O2 ako 02= číslice nula a dva).

Otázkou už len ostáva časový rámec, kedy sa responzívne reklamy dostanú hromadne do užívania. Slovenský trh si ešte chvíľu zrejme bude musieť počkať.

Podobné články