Cieľom každej komerčnej spoločnosti bez ohľadu na jej veľkosť je generovať zisk a zvyšovať medziročný počet predajov tak, aby kontinuálne rástla. Spôsoby a postupy ako to docieliť sú rôzne, no jedným zo základných kameňov pre úspešný rozvoj a rast spoločnosti je správne nastavená marketingová stratégia.

Online marketing, ako jej nevyhnutná zložka, je veľmi dynamická oblasť, v ktorej však zväčša platia zaužívané pravidlá a postupy. Aj tie sa však s príchodom nových technológií, väčšej dostupnosti dát a nových analýz časom vyvíjajú a to, čo platilo včera, dnes už nemusí.

Jednou zo štúdií, ktorá mala zásadný vplyv na prípravu marketingových stratégií a zmenu vnímania zákazníckeho správania smerom k rastu spoločnosti bola štúdia venujúca sa tzv. Light Buyers, ktorej sa venoval vo svojej knihe ,,How Brands grow” aj Sharp a Romaniuk. (Sharp and Romaniuk, Oxford Press, 2010 & 2016)

Pod týmto pojmom sa v marketingu označuje časť zákazníkov, ktorí produkt danej značky nakupujú len 1-2x ročne, pričom značka pre nich nehrá zásadnú úlohu pri voľbe produktu vzhľadom na ich nízku hladinu lojality.

Tejto skupine zákazníkov sa historicky neprikladala až tak výrazná hodnota v porovnaní s tzv. Heavy Buyers – ide o skupinu lojálnych zákazníkov s vybudovaným vzťahom k značke, ktorí majú vyššiu tendenciu nakupovať produkty daného výrobcu.

Prečo aj? O značku sa nijako špeciálne nezaujímajú, nemajú prepojenie ani s produktovou kategóriou a nakoniec najdôležitejší bod: Nakupujú intuitívne len s veľmi malou lojalitou ku značke. No práve intuitívne nakupovanie je jedným z faktorov, na ktorý by sme nemali zabúdať a ktorému sa bližšie venoval v článku o ,,Rozlíšiteľnosti značiek a Brand codes” náš Digital Director, Patrik Sabo.

Nakoľko sa s príchodom nových technológií, inovácií a hlavne možností cielenia zvyšovala aj potenciálna možnosť pracovať s databázou aktuálnych zákazníkov, zvyšoval sa aj podiel remarketingu v kampaniach a význam Heavy Buyers rástol. Pretože je predsa omnoho jednoduchšie predať tovar či službu zákazníkovi, ktorý našu značku už pozná, nakupoval u nás a tým pádom je logicky otvorenejší k ďalšiemu nákupu.

Je to ale skutočne pravda?

Mýtus o zákazníckej lojalite

Mnohí z nás určite poznajú Paretov princíp 80/20, podľa ktorého by nám malo aj v tomto prípade vyjsť pri pohľade na predaj, že 20% lojálnych zákazníkov (ďalej Heavy Buyers) generuje 80% predajov.

Toto pravidlo však u Heavy Buyers neplatí, čo potvrdil aj Byron Sharp vo svojom výskume z ktorého vyplynulo, že Heavy Buyers v skutočnosti generujú len zhruba 50% predajov a nie 80%, ako sa predpokladalo. (Sharp and Romaniuk, Oxford Press, 2010 & 2016)

Veľmi dobrým príkladom z praxe je Coca Cola, pri ktorej sa v prieskume v UK zistilo, že 50% pravidelných nakupujúcich tejto značky si kupuje len 1-2 produkty ročne, pričom u Light Buyers, ktorí nie sú lojálni k brandu, bol počet zakúpených produktov ročne 3 a menej. Zdroj: TNS

Vyššie spomenuté zákaznícke správanie veľmi dobre zobrazujú aj grafy predaja produktov práve pre značku Coca Cola či Garnier.

Ako je z grafov zrejmé, gro zákazníkov naprieč všetkými segmentami tvoria práve Light Buyers s nízkou hladinou lojality.

Ak by sme chceli zhrnúť doterajšie zistenia do jednej vety, najlepšie to vystihol práve  Byron Sharp, ktorý nazval pravidlo 80/20 „klam Lojálneho zákazníka“ a tvrdí, že:  ,,Dodržiavaním tohto pravidla, pri ktorom značka zameriava svoju pozornosť a investície na najlojálnejších 20%, zanedbáva vysokú časť spotrebiteľov, ktorí generujú značnú časť predajov.”

S vyššou penetráciou a zásahom rastie aj zisk

Podľa prieskumu s názvom ,,Brand Footprint”, ktorý pripravuje každý rok spoločnosť Kantar a ktorý monitoruje najpopulárnejšie značky na svete a vytvára zoznam top 50 brandov, veľkosť značky a rovnako jej podiel na trhu má priamu koreláciu s počtom kupujúcich a nie len s počtom predajov a to u všetkých segmentov.

Víťazom jedného z posledných ročníkov bola napr. značka Colgate a to hlavne z dôvodu najvyššieho zásahu spomedzi všetkých v zozname, ktorý tvoril skoro 70% všetkých domácností na svete. Z prieskumu taktiež vychádza, že top 50 najúspešnejších značiek na svete má priemerný zásah až na 20%+ všetkých domácností celosvetovo.

Trend rozširovania zásahu s cieľom rastu spoločnosti potvrdil opätovne aj Sharp vo svojom výskume z ktorého  vyplýva, že akvizícia nových zákazníkov a rozširovanie zásahu najzásadnejšie prispieva k celkovému rastu spoločnosti.

Výborným príkladom je Nutella, ktorá bola v roku 2015 jedna z najrýchlejšie rastúcich spoločností na svete a to práve z dôvodu medziročného nárastu CRP (customer reach points) o 24% a medziročne zvýšili počet zákazníkov o 7,2 mil. uvedením výrobkov na nové trhy.

 

(zdroj: “Brand Footprint 2016,” Kantar WorldPanel. http://www.brandfootprint-ranking.com/#/download)

(Sharp and Romaniuk, Oxford Press, 2010 & 2016)

 

Lojálni zákazníci: cesta pomalého a drahého rastu

Na prvý pohľad sa nám často práve snaha o zvýšenie počtu predajov formou zamerania sa na Heavy Buyers zdá ako správna a logická cesta, viaceré výskumy však potvrdzujú opak.

Prvým problémom je, že lojálni zákazníci sú lojálni rovnako ku segmentom produktov a z danej kategórie nakupujú len obmedzené množstvo produktov.

Za druhé, samotný fakt, že už sú lojálni k našej značke, vytvára len malý priestor na alokovanie ďalších nákupov rovnakej značky.

Light Buyers:  vyšší počet = vyšší rast

Úplne opačný scenár je práve u tzv. Light Buyers tj. zákazníkov ktorí nakupujú produkty brandu len 1-2x ročne a ktorých marketéri, ale rovnako majitelia spoločností často považovali za najmenej zaujímavú skupinu zákazníkov pri otázke rastu spoločnosti.

Štúdie v UK, Francúzsku a Nemecku, kde boli dlhodobo sledované štatistiky predajov však ukázali, že až 70% predajov priniesli práve Light Buyers a dokonca ešte vyššie percento u malých a stredných podnikov.

 

(zdroj: “Brand Footprint 2016,” Kantar WorldPanel. http://www.brandfootprint-ranking.com/#/download)

 

Tieto výsledky teda opätovne potvrdzujú nevyhnutnosť kontinuálneho rozširovania zákazníckej databázy a uprednostnenia akvizície nových zákazníkov pred snahou o zvýšenie počtu nákupov u kategórie Heavy Buyers. A to hlavne v prípade, že cieľom je rast podielu spoločnosti na trhu a rovnako zvýšenie počtu predajov produktov či služieb a to u všetkých segmentov.

Zjednodušene povedané, dôvodom je fakt, že skupina Light Buyers je omnoho širšia v porovnaní s Heavy Buyers a práve preto je u nej omnoho vyšší potenciál na rozšírenie svojich nákupov o nové produkty, vďaka čomu sa Light Buyers stávajú primárnym zdrojom rastu.

S týmto faktom pracuje aj tzv. Pravidlo o dvojitom ohrození, ktoré hovorí, že značky s menším podielom na trhu sú menšie pretože majú oveľa menej kupujúcich a títo kupujúci sú o niečo menej lojálni. Práve preto je dramatický rozdiel v penetrácii na trhu medzi veľkými a malými značkami spôsobený práve počtom Light Buyers. (zdroj: https://peelresearch.com/how-brands-grow-part-1-the-double-jeopardy-law-explained/ )

Čo všetko tieto zistenia znamenajú pre Marketérov a majiteľov značiek ?

  1. Pre potreby rastu je nevyhnutné hľadať nové možnosti ako zvýšiť svoju zákaznícku databázu Light Buyers
  2. Marketingové stratégie a cielenia by mali byť nastavené tak, aby neokliešťovali zásah kampaní príliš detailným cielením
  3. Textácie aj kreatívy kampaní byť vypracované tak, aby boli jednoducho pochopiteľné pre širšiu cieľovú skupinu
  4. Zásah príspevkov by mal mať vyššiu prioritu ako vysoká frekvencia
  5. Mediamix by mal vždy obsahovať aj vysoko zásahové kanály, ktoré komunikujú message širšiemu publiku

A nakoniec, čo teda tí naši verní zákazníci – Heavy Buyers ?

Napriek tomu, že vyššie spomínané štúdiá a fakty hovoria o dôležitosti Light Buyers pri raste značiek, neznamená to, že by sme mali lojálnych zákazníkov ignorovať.

Starostlivosť o zákazníka musí byť nevyhnutnou súčasťou každej úspešnej spoločnosti. Netreba však zabúdať na fakt, že pri cielení na Light Buyers a snahe o nárast ich počtu, budú reklamné formáty rovnako zasahovať prirodzene aj skupinu lojálnych zákazníkov t.j. Heavy Buyers, práve z dôvodu ich vysokej miery interakcií so značkou a kategóriou produktov.

 

Takže cieľme, hľadajme ideálneho zákazníka, no nezabúdajme na hodnotu skupiny Light Buyers, nevyhnutnej pre kontinuálny rast každej značky.

Podobné články